Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne

Definicje

 • Edyta Paul, ul. Sławińska 10, Poznań NIP 671-100-42-83, prowadząca stronę www.mammaija.pl, zwana dalej Edyta Paul
 • Ty, zwany dalej Użytkownikiem 
 • Witryna www.mammaija.pl , zwana dalej Stroną

Postanowienia bardziej szczegółowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, zbieranych na Stronie jest Edyta Paul.
 2. Dane osobowe zbierane przez Edytę Paul są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Rozporządzenie wymienione w punkcie 2 będzie dalej zwane RODO

Co zbieram? Jak i dlaczego?

 1. Strona zapisuje w przeglądarce Użytkownika Ciastka (cookies). Służą one do prawidłowego funkcjonowania witryny.
 2. Strona gromadzi dane na potrzeby analityki (adres IP, rodzaj przeglądarki, system operacyjny). Dane są gromadzone, ale nie poddawane ocenie.
 3. Jeśli Użytkownik zapisze się na newsletter podaje także Twoje imię, nazwisko i adres e-mail.

Jak długo przechowuję Twoje dane?

 • Ciastka (cookies) przechowywane są tak długo, jak długo Użytkownik nie usunie ich ze swojej przeglądarki.
 • Imię, nazwisko i adres e-mail przechowywane są od momentu zapisania się do momentu rezygnacji z otrzymywania newslettera przez Użytkownika

Udostępnianie Twoich danych

 • Nikomu i nigdy Edyta Paul nie udostępnia adresu e-mail Użytkownika.
 • Zbiorcze dane z Ciastek (cookies) wykorzystywane mogą być na potrzeby analityki.
 • Edyta Paul dokłada wszelkich starań, żeby dane pozostały bezpieczne.

Zarządzanie danymi

 • W każdej chwili Użytkownik ma możliwość wglądu w swoje dane, zbierane na potrzeby newslettera. Może je modyfikować albo usunąć.
 • W każdej chwili Użytkownik ma możliwość zablokowania Ciastek (Cookies) w swojej przeglądarce.

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką napisz halo@edytapaul.pl