mini przeszkolaki

Mini Przedszkolaki
(dzieci 2-3 lata)

 • to warsztaty muzyczno-plastyczne z elementami edukacji przedszkolnej
 • to pierwszy krok w kierunku adaptacji w grupie rówieśników
 • to pierwszy krok kierunku zdobywania fascynującej wiedzy
 • to pierwszy krok w kierunku odwagi społecznej i umiejętności współdziałania
 • podstawy edukacji przedszkolnej (zgodnej z wytycznymi MEN)
 • umiejętności oparte na Metodzie Dobrego Startu (w adaptacji Marty Bogdanowicz)
  

koszt: 40zł/120min

poniedziałki oraz środy godz. 10.00-12.00


zapisy

https://ideownia.nakiedy.pl/   

ideownia@mammaija.pl

tel. 784 33 17 35

mini przedszkolaki

Zajęcia prowadzone są przez psychologów, pedagogów i animatorów dziecięcych, specjalizujących się w metodach twórczego rozwoju. Grupa dzieci świetnie się bawi przez jedną godzinę zajęć, przy okazji rozwijając swój ogromny potencjał. Druga godzina to czas na zabawy dowolne, inspirowane przez same dzieci.

W cyklu spotkań działa trójstopniowa metoda usamodzielniania się dzieci.
 1. Na początku w zajęciach wraz z dzieckiem uczestniczy opiekun, wspierając je w zabawie w gronie rówieśników.
 2. Następnie opiekun staje się obserwatorem pracy dziecka w grupie.
 3. Wreszcie, pod opieką osób prowadzących, dzieci uczestniczą w zajęciach samodzielnie. A rodzice mają czas na kawę w poczekalni :-)

Mini Przedszkolaki to cykl spotkań, które stymulują rozwój dzieci, ich twórcze myślenie, uczą społecznych zachowań i samodzielności. Głównym celem spotkań jest rozwój potencjału twórczego dzieci, ich wyobraźni, stawiania pytań i rozwiązywania problemów. 

Dostosowujemy zabawy do wieku dzieci, proponując im:

 • Niezwykłe zabawy plastyczne
 • Twórcze eksperymenty
 • Zabawy „na niby” wspaniale rozwijające wyobraźnię
 • Twórcze działania ruchowe
 • Improwizacje teatralne
 • Budowanie konstrukcji przestrzennych
 • Ćwiczenia relaksacyjne


Metoda korzysta z:

 • Psychopedagogiki twórczości (rekomendowanej przez Polskie Stowarzyszenie Kreatywności)
 • Koncepcji inteligencji wielorakich H. Gardnera
 • Założeń pedagogiki Lwa Wygotskiego
 • Zabaw Fundamentalnych


W trakcie zajęć dzieci:

 • Nabywają umiejętności twórczego myślenia i działania:
 • Uczą się dokonywania skojarzeń
 • Myślenia przez analogię
 • Tworzenia metafor
 • Myślenia dedukcyjnego
 • Transformowania
 • Współpracy z grupą
 • Społecznych zachowań  i samodzielności