Idę do Przedszkola to zajęcia adaptacyjne, podczas których dzieci poznają:

- zasady panujące w przedszkolu
- rytm przedszkolnego dni
- podstawy edukacji przedszkolnej (zgodnej z wytycznymi MEN)
- umiejętności samoobsługowe potrzebne w przedszkolu

Zajęcia oparte na:
Metodzie Dobrego Startu (w adaptacji Marty Bogdanowicz)zapisy

  ideownia@mammaija.pl

  mammaija@mammaija.pl


  tel. 784 33 17 35

  piątki  17.15 

  Dostosowujemy zabawy do wieku dzieci, proponując im:

  • Niezwykłe zabawy plastyczne
  • Twórcze eksperymenty
  • Zabawy „na niby” wspaniale rozwijające wyobraźnię
  • Twórcze działania ruchowe
  • Improwizacje teatralne
  • Budowanie konstrukcji przestrzennych
  • Ćwiczenia relaksacyjne


  Metoda korzysta z:

  • Psychopedagogiki twórczości (rekomendowanej przez Polskie Stowarzyszenie Kreatywności)
  • Koncepcji inteligencji wielorakich H. Gardnera
  • Założeń pedagogiki Lwa Wygotskiego
  • Zabaw Fundamentalnych


  W trakcie zajęć dzieci

  • Nabywają umiejętności twórczego myślenia i działania:
  • Uczą się dokonywania skojarzeń
  • Myślenia przez analogię
  • Tworzenia metafor
  • Myślenia dedukcyjnego
  • Transformowania
  • Współpracy z grupą
  • Społecznych zachowań i samodzielności